Majówka 2020.

Ekipa Sroka Kampery wybrała się szlakiem Orlich Gniazd. Pierwszy na naszej mapie był Olsztyn i ruiny znajdującego się tam zamku.

Bardzo ładnie umiejscowiony parking u podnóża zamku.

Następnie wyruszyliśmy do zamku w Mirowie i Bobolicach, pustyni Siedleckiej, zamek w Smoleniu, Pustynia Błędowska i Pieskowej Skale.

Przed Pustynią Siedlecką

Pustynia Błędowska