Truma Combi Gas (H)

Przyczyna

Tryb letni z pustym zbiornikiem wody. Skończyła się woda w kamperze. 

Usunięcie

Wyłączyć ogrzewanie Truma i odczekać do wystygnięcia. Napełnić bojler
wodą. Skasować błąd wg instrukcji. 

Przyczyna

Przekroczona temperatura ciepłego powietrza, możliwe bo:

 • Nie wszystkie rury ciepłego powietrza są podłączone
 • Zablokowany wlot powietrza obiegowego
 • Zablokowane wyloty ciepłego powietrza

Usunięcie

 • Sprawdzić poszczególne otwory wylotowe
 • Sprawdzić, czy podłączone są 4 rury ciepłego powietrza
 • Usunąć blokadę wlotu powietrza obiegowego

Przyczyna

Uszkodzony czujnik temperatury wewnątrz kampera lub jego kable doprowadzające

Usunięcie

Sprawdzić kable czujnika temperatury pomieszczenia, w razie uszkodzenia wymienić. W razie uszkodzenia wymienić czujnik temperatury kampera.

Przyczyna

Grożące za niskie napięcie. Za niskie napięcie akumulatora < 10,4 V. 

Usunięcie

Naładować akumulator lub sprawdzić jego sprawność. Być może trzeba zmienić akumulator na nowy. 

Przyczyna

Element grzejny FrostControl wykazuje zwarcie. 

Usunięcie

Odłączyć wtyk elementu grzejnego od elektronicznej jednostki sterującej. Wymienić element grzejny. W efekcie może być konieczna wizyta w serwisie Truma lub warsztatu dla kamperów.

FrostControl jest bezprądowym zaworem bezpieczeństwa/
spustowym. W razie zagrożenia mrozem bojler opróżniany jest
automatycznie przez króciec opróżniający. Przy nadciśnieniu
w układzie następuje automatyczne, skokowe wyrównanie
ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa.

Przyczyna

Otwarte okno nad kominem gaz (wyłącznik okienny). Okno bezpośrednio nad wylotem spalin gazowych jest otwarte i czujnik blokuje dalsze działanie gazu. Celem tego jest działanie dla bezpieczeństwa osób w kamperze. 

Usunięcie

Zamknąć okno w kamperze, które znajduje się nad wylotem spalin gaz.

Przyczyna

Za wysokie napięcie w akumulatorze > 16,4 V

Usunięcie

Sprawdzić napięcie akumulatora i źródła napięcia, np. ładowarkę

Przyczyna

Zbyt niskie napięcie. Za niskie napięcie akumulatora < 10,0 V

Usunięcie

Naładować akumulator. Ewentualnie wymienić stary akumulator lub podłączyć zasilanie z sieci

Przyczyna

 • Brak napięcia roboczego 230 V
 • Uszkodzony bezpiecznik 230 V
 • Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem

Usunięcie

 •  Zapewnić napięcie robocze 230 V
 • Wymienić bezpiecznik 230 V (patrz instrukcja Truma Combi)
 • Zresetować zabezpieczenie przed przegrzaniem (patrz instrukcja Combi)

Przyczyna

Butla gazu pusta

Usunięcie

Wymienić butlę gazu

Przyczyna

Butla gazu lub zawór szybkozamykający w doprowadzeniu gazu zamknięte

Usunięcie

Sprawdzić dopływ gazu i otworzyć zawory

Przyczyna

Układ regulacji ciśnienia gazu oblodzony

Usunięcie

Zastosować układ ogrzewania regulatora (EisEx)

Przyczyna

Za wysoki udział butanu w butli gazu

Usunięcie

Użyć propanu. Zwłaszcza w temperaturze poniżej 10°C butan nie
nadaje się do ogrzewania

Przyczyna

Zamknięty wlot powietrza do spalania lub wylot spalin

Usunięcie

Sprawdzić otwory, czy nie są zanieczyszczone (błotem śniegowym
lodem, liśćmi itp.) i ewentualnie oczyścić.

Przyczyna

Układ regulacji ciśnienia gazu jest uszkodzony

Usunięcie

Sprawdzić / wymienić układ regulacji ciśnienia gazu. Konieczna wizyta w serwisie.

Przyczyna

Ogrzewanie nie ma zasilania 12 V. Problem z elektryką lub płytą centralną na piecu Trumy. 

Usunięcie

W teorii zapewnić zasilanie 12 V. W praktyce wizyta w serwisie i prawdopodobna wymiana pieca centralnego Truma. 

Przyczyna

Brak połączenia pomiędzy ogrzewaniem (piecem) a panelem obsługi (dotykowym). 

Usunięcie

Zapewnić połączenie pomiędzy ogrzewaniem a panelem obsługi. Sprawdzić wtyczki wpinane do panelu i kable prowadzące. Możliwe wypięcie się wtyczki. 

Przyczyna

Zbyt niskie napięcie. Za niskie napięcie akumulatora < 10,0 V

Usunięcie

Naładować akumulator. Ewentualnie wymienić stary akumulator. 

Przyczyna

Grożące za niskie napięcie. Za niskie napięcie akumulatora < 10,4 V

Usunięcie

Naładować akumulator.

Przyczyna

Tryb letni z pustym zbiornikiem wody. Bojler nie ma wody. 

Usunięcie

Wyłączyć ogrzewanie Truma i odczekać do wystygnięcia. Napełnić bojler wodą. 

Przyczyna

Przekroczona temperatura ciepłego powietrza:

 • Nie wszystkie rury ciepłego powietrza są podłączone
 • Zablokowane wyloty ciepłego powietrza
 • Zablokowany wlot powietrza obiegowego

Usunięcie

 • Sprawdzić, czy podłączone są 4 rury ciepłego powietrza
 • Sprawdzić poszczególne otwory wylotowe
 • Usunąć blokadę wlotu powietrza obiegowego

Przyczyna

 • Brak napięcia roboczego 230 V
 • Uszkodzony bezpiecznik 230 V

Usunięcie

 • Zapewnić napięcie robocze 230 V
 • Wymienić bezpiecznik 230 V (patrz instrukcja obsługi Combi)

Przyczyna

Brak dopływu gazu w trybie mieszanym /opcja grzania gdy wybrane źródło zarówno gaz jak i prąd = cykl mieszany/ Brakuje gazu stąd tryb się wyłączył. 

Usunięcie

Sprawdzić dopływ gazu. Patrz błąd # 507
(w trybie mieszanym nadal działa ogrzewanie elektroniczne)

Przyczyna

Osiągnięta maksymalna liczba resetowań błędów systemu Truma Combi

Usunięcie

Odczekać 15 minut i zresetować błędy

Przyczyna

Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem systemu Truma Combi. 

Usunięcie

Zresetować zabezpieczenie przed przegrzaniem (patrz instrukcja obsługi Truma)

Truma Combi Diesel (H)

Przyczyna

Uszkodzony czujnik temperatury wewnątrz kampera lub jego kable doprowadzające

Usunięcie

Sprawdzić kable czujnika temperatury pomieszczenia, w razie uszkodzenia wymienić. W razie uszkodzenia wymienić czujnik temperatury kampera.

Przyczyna

Brak paliwa diesel wskutek niewystarczającego poziomu napełnienia zbiornika, opróżnionego zbiornika lub skośnego ustawienia kampera.

Usunięcie

Napełnić zbiornik paliwem diesel. Następnie napełnić przewód paliwowy zgodnie z opisem w rozdziale „Pierwsze uruchomienie” (patrz instrukcja obsługi Combi Diesel)

Przyczyna

Brak połączenia pomiędzy ogrzewaniem a panelem obsługi Truma. 

Usunięcie

Zapewnić połączenie pomiędzy ogrzewaniem a panelem obsługi systemu Truma. 

Przyczyna

Element grzejny FrostControl wykazuje zwarcie. 

Usunięcie

Odłączyć wtyk elementu grzejnego od elektronicznej jednostki sterującej.

Wymienić element grzejny Truma. 

Przyczyna

Przekroczona temperatura ciepłego powietrza, możliwe bo:

 • Nie wszystkie rury ciepłego powietrza są podłączone
 • Zablokowany wlot powietrza obiegowego
 • Zablokowane wyloty ciepłego powietrza

Usunięcie

 • Sprawdzić poszczególne otwory wylotowe
 • Sprawdzić, czy podłączone są 4 rury ciepłego powietrza
 • Usunąć blokadę wlotu powietrza obiegowego

Przyczyna

Przekroczona temperatura wody w trybie zimowym:

 • Za wysoka temperatura w zbiorniku wody
 • Zablokowane wyloty ciepłego powietrza
 • Zablokowany wlot powietrza obiegowego

Usunięcie

 • Wyłączyć urządzenie i odczekać do wystygnięcia. Napełnić bojler
  wodą
 • Sprawdzić poszczególne otwory wylotowe
 • Usunąć blokadę wlotu powietrza obiegowego

Przyczyna

Przekroczona temperatura wody w trybie letnim:

 • Za wysoka temperatura w zbiorniku wody
 • Zablokowane wyloty ciepłego powietrza
 • Zablokowany wlot powietrza obiegowego

Usunięcie

 • Wyłączyć urządzenie i odczekać do wystygnięcia. Napełnić bojler
  wodą
 • Sprawdzić poszczególne otwory wylotowe
 • Usunąć blokadę wlotu powietrza obiegowego

Przyczyna

Za niskie napięcie akumulatora < 10,2 V

Usunięcie

 • Sprawdzić napięcie akumulatora, ewentualnie naładować akumulator
 • Krótkoterminowy środek zaradczy. Wyłączyć silne odbiorniki lub
  uruchomić silnik pojazdu, aż ogrzewanie zacznie pracować (ok.
  4 minuty)
 • Pojemność akumulatora niewystarczająca, ewentualnie wymienić
  stary akumulator

Przyczyna

Za wysokie napięcie > 16,4 V

Usunięcie

Sprawdzić napięcie akumulatora i źródła napięcia, np. ładowarkę

Przyczyna

Otwarte okno nad kominem (wyłącznik okienny)

Usunięcie

Zamknąć okno w którym znajduje się czujnik Truma

Przyczyna

 • Brak napięcia roboczego 230 V
 • Uszkodzony bezpiecznik 230 V
 • Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem

Usunięcie

 • Zapewnić napięcie robocze 230 V
 • Wymienić bezpiecznik 230 V (patrz instrukcja obsługi Combi)
 • Zresetować zabezpieczenie przed przegrzaniem (patrz instrukcja
  obsługi Combi)

Przyczyna

Grożące za niskie napięcie < 11,5 V

Usunięcie

Oszczędzać energię elektryczną z akumulatora, np. ograniczyć
oświetlenie i naładować akumulator. 

Przyczyna

Ogrzewanie nie ma zasilania 12 V. Problem z elektryką lub płytą centralną na piecu Trumy. 

Usunięcie

W teorii zapewnić zasilanie 12 V. W praktyce wizyta w serwisie i prawdopodobna wymiana pieca centralnego Truma. 

Kasowanie błędów